آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

تحلیل تکنیکال جامع

استاد: جناب آقای اشتری

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 5000000 ریال

  • تعداد جلسات: 5
  • تعداد ساعات: 15
  • ساعت: 16
  • حد نصاب: 10 الی 20
  • تاریخ شروع: ۹۸ شنبه ۲۶ بهمن
  • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۲۴ اسفند
  • روزهای برگزاری: شنبه ها: 26 بهمن ، 3 و 10و 17 و 24 اسفند

مشاهده سرفصل ها