آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

آشنایی با بازار سرمایه

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۱۴ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با بازار سرمایه

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ شنبه ۴ آبان
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه

مشاهده سرفصل ها