آموزش (کلاس ها و دوره های آموزشی)

تحلیل بنیادی مقدماتی

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

هزینه: 2200000 ریال

 • تعداد جلسات: 5
 • تعداد ساعات: 15
 • ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 25 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ یکشنبه ۱۷ آذر
 • روزهای برگزاری: سه شنبه 28 آبان/ سه شنبه 5 آذر/ یکشنبه 10آذر/ سه شنبه 12 آذر/ یکشنبه 17 آذر

مشاهده سرفصل ها ثبت نام

آشنایی با بازار سرمایه

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

کلاس در حال برگزاری می باشد

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات: 2
 • تعداد ساعات: 6
 • ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب: 20 الی 35
 • تاریخ شروع: ۹۸ سه شنبه ۱۴ آبان
 • تاریخ خاتمه: ۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
 • روزهای برگزاری: سه شنبه

مشاهده سرفصل ها