کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه


اطلاعات بیشتر

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ

حد نصاب: 20

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: سه شنبه ۱۴ آبان

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۱ آبان

روزهای برگزاری: سه شنبه

آشنايي با روش های مختلف سرمایه;گذاری در بورس • آشنايي مقدماتی با تحلیل بنيادی و تحلیل تکنیکال • آگاهي از مسائل خاص ايران در زمان سرمایه¬گذاری در بورس • شناخت فضای اقتصاد کشور و مفاهيم مختلف بازار سرمایه