کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

تحلیل بنیادی مقدماتی


اطلاعات بیشتر

استاد: جناب آقای دکتر محبی مجد

هزینه: 2200000 ریال

تعداد جلسات: 5

تعداد ساعات: 15

ساعت: ۱۶:۰۰:۰۰ ب ظ

حد نصاب: 25

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: سه شنبه ۲۸ آبان

تاریخ خاتمه: یکشنبه ۱۷ آذر

روزهای برگزاری: سه شنبه 28 آبان/ سه شنبه 5 آذر/ یکشنبه 10آذر/ سه شنبه 12 آذر/ یکشنبه 17 آذر

• آشنایی با فضای صنایع فعال در بازار سرمایه • شناخت صورت های مالی اساسی و نحوه استخراج اطلاعات کلیدی • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و انتخاب تکنیک های متداول ارزشگذاری • آگاهی از مسائل خاص صنایع و اندازه گیری اثرات آن بر سهام شرکت ها • مطالعه موردی: تحلیل بنیادی شرکت های فعال در صنعت سیمان و سرمایه گذاری