کلاس های آموزشی

تقویم کلاس های آموزشی

آشنایی با بازار سرمایه 1


اطلاعات بیشتر

استاد: جناب آقای دکتر درواری

هزینه: 0 ریال

تعداد جلسات: 2

تعداد ساعات: 6

ساعت: 16

حد نصاب: 20

ظرفیت: 35

تاریخ شروع: یکشنبه ۲۷ بهمن

تاریخ خاتمه: سه شنبه ۲۹ بهمن

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

آشنایی با بازار سرمایه